Högskolan Dalarna

Rekryteringsfolder för Högskolan Dalarnas kandidatprogram Grafisk Design för digitala och tryckta medier

Rekryteringsfolder skapad för programmet Grafisk Design för digitala och tryckta medier på Högskolan Dalarna. Uppdraget var att skapa en mindre trycksak som förmedlar att det är en utbildning i tiden. Arbetet innefattade hela produktionskedjan från fotografering och textmanus till tryckfärdigt material. Arbete utfört tillsammans med Angelina Sheremet & Elina Lindgren.
Kund: Högskolan Dalarna
Initialskiss
Ett första steg var att ta fram en initialskiss av kompositionen för foldern. Vi arbetade utifrån planen att få en kvadratisk vik-folder som kunde få plats att tryckas på A4-format för hög kostnadseffektivitet. Då foldern är rekryteringsmaterial för en kreativ utbildning valde vi att skapa en vikning som avvek från de vanligaste exemplen man kan se – för att fånga kreativa personers uppmärksamhet behövs något utöver det vanliga. Vi experimenterade med olika sorters vikningar tills vi kom fram till initialskissens vikupplägg ovan (streckade linjer) och började sedan lägga till områden för text och bild i en handskiss i Adobe Illustrator.
När en vikprototyp var skapad genomförde vi en undersökning för att se i vilken ordning flikarna öppnades av personer som kom i kontakt med foldern för första gången. Utifrån de svar vi fick valde vi hur innehållet skulle placeras för att få rätt ordning i hur informationen presenterades.
Utkast av layout
Nästa steg var att skapa ett utkast där vi arbetade med de grafiska element, den typ av bilder och övrig information som trycksaken skulle innehålla. Syftet var att skapa en balans i de olika inslagen för att sedan kunna arbeta vidare på detaljnivå.
Kulörer och typsnitt hämtades från Högskolan Dalarnas grafiska profil. Den lila kulören är Högskolans profilfärg och den orange kulören är profilfärg för programmet Grafisk Design.
Efter ett par revisioner från kunden fotograferade vi de bilder som skulle användas, bildbehandlade dessa och gjorde de sista justeringarna som behövdes innan foldern var färdig.
Back to Top